charlotterudenstam

Yonipuja: Ett rituellt sätt att bejaka sexualiteten och kvinnans kön.
Genom hela mänsklighetens historia har yonin dyrkats.
Yonin är sanskritnamnet för kvinnokönet.
Yonin har dyrkats som alltings ursprung, som platsen för födelse och liv.
Ändå finns det så många kränkningar mot kvinnokönet, så mycket skam förknippat med yonin ... kanske det mest magiska mänskligheten har?
Därför var det naturligt att inför tevekamerorna visa en uråldrig ritual som hedrar kvinnans kön. Den kallas yonipuja.När vi planerade avsnittet om sex och andlighet i serien "Från Sverige till himlen" blev en av producenternas frågor: Går det att finna ritualer som visar kopplingen mellan andlighet och sex?
Det naturliga svaret blev: En yonipuja. Det är en stillsam, meditativ ritual där deltagarna under en stund får betrakta en levande yoni och känna kraften från den i ceremoniell form.

Andlighet har sedan urminnes tider utövats med hjälp av riter. Redan för mer än tio tusen år sedan dansade människor sig till trans för att möta sina gudar. Tidigt ingick sexualiteten i det andliga och människans allra första kultföremål föreställer yonin, kvinnans heliga kön.
Genom riterna skapades gemenskap mellan människorna, de blev en sammanhållande kraft. (Läs gärna mer om det i LasseBergs eminenta böcker Gryning över Kalahari och Skymningssång i Kalahari.)
Med tiden har sexualiteten gjorts allt mer privat, allt mer hemlig och har blivit på en och samma gång exploaterad och skambelagd. Det går att se en tydlig koppling mellan framväxten av monoteistiska religioner och förtryckandet av sexualiteten i allmänhet och kvinnors sexualitet i synnerhet.
Tittar man långt bak i historien finns det många exempel på ett bejakande förhållningssätt till sexualitet och till njutning för både män och kvinnor. Sexualiteten har använts rituellt och religiöst, för att bidra till jordens och människans fruktsamhet. 
Och det är till detta vi återknyter i yonipujan. För vad är mer ursprungligt än yonin? Ur yonin föds bokstavligen mänskligheten.
Yonipujaceremonier kommer ursprungligen från Indien och 
Att närvara vid en yonipuja är ett sätt att bejaka livet, men också den sexuella energin - även om just denna ritual bygger på stilla betraktande.
Det känns fantastiskt att skapa det här rummet och veta att vi följer i ett led av män och kvinnor som velat hylla livet, livsenergin och kvinnans sexualitet på det här sättet. Det är ett sätt att verkligen komma tillbaka till det djupt ursprungliga. och blir en möjlighet för deltagarna att komma med en tyst önskan eller bön till yonin.

Related

yonipuja 2295415275943967285

Skicka en kommentar Default Comments

emo-but-icon

Följ 100% Charlotte

Charlotte Cronquist

Charlotte Cronquist
Bloggen för dig som vill få ut det mesta av livet. Författaren och coachen Charlotte Cronquist lär dig hur du får bättre relationer och hur du kan älska mer. Blogposts in English available.

onlinekurser

coaching

100%-podden

Leta i den här bloggen

prenumerera

Få nya inlägg

Prenumerera på 100% Charlotte

Besökare (sidantal)

Google+ Följare

Facebookgillare

item